Datové rozvody

Specializujeme se na výstavbu telekomunikační infrastruktury (optické sítě, metalické sítě a bezdrátové sítě). Provádíme instalace rozvaděčů TRITON, aktivních prvků (switche, routery, záložní zdroje, IP a CCTV kamery atd.) a konfiguraci dle zadání. Pro vybudování páteřních rozvodů budov či celých areálů navrhujeme kombinaci metalických, optických a bezdrátových sítí s důrazem na kvalitu a dostupnost služeb.

Optická kabeláž

Optická vlákna mohou být použita pro stavbu telekomunikačních sítí, protože jsou ohebná a mohou být svázána do svazků jako kabely. Jsou výhodná zejména na dlouhé vzdálenosti, protože světlo prochází přes vlákno s malým útlumem ve srovnání s elektrickými kabely s kovovými vodiči. Vytváření sítí na krátké vzdálenosti pomocí optických kabelů, jako například v budově, šetří prostor v kabelovém vedení, protože jediné vlákno může přenášet mnohem více dat než jeden elektrický kabel. Vlákno je také imunní vůči elektrickému rušení. Optické kabely nejsou elektricky vodivé, což je dobré řešení pro ochranu komunikačních zařízení umístěných na přenosové soustavě vysokého napětí a kovových konstrukcích náchylných na úder blesku. Mohou být také použity v prostředích, kde jsou přítomny výbušné výpary, bez nebezpečí vznícení.

Optické kabely také postupně nahrazují metalické systémy strukturované kabeláže. Zde však jejich větší rozšíření brzdí ceny aktivních prvků, proto se používají zejména na páteřních rozvodech.

Kromě návrhu a instalace optické kabeláže Vám můžeme nabídnout také zakončení optických vláken kvalitní svářečkou Fujikura a měření přímou i nepřímou metodou (OTDR) včetně vypracování měřících protokolů.

Bezdrátové sítě

Instalujeme páteřní bezdrátové spoje výrobců Miracle group, Alcoma a.s. a dalších dle požadavků zákazníka.

Metalická kabeláž

Nabízíme kompletní sortiment prvků potřebných k vybudování rozvodů počínaje nestíněnými komponenty kategorie 5E, ale i instalace stíněných verzí. Pro vybudovaní nejmodernějších rozvodů, kde se očekává nasazení nejmodernějších aplikací nabízíme prvky splňující platné normy kategorie 6a a 7.