Docházkové systémy

Docházkové čtečky pro skutečně efektivní evidenci docházky

Chcete mít jistotu, že zpracováváte a vyhodnocujete reálnou docházku vašich zaměstnanců? Elektronické docházkové čtečky za vás budou přesnou docházku evidovat! Vy tak získáte nejen přehled o dění v organizaci, ale také značné usnadnění při zpracování podkladů pro výplatu mezd.